Träffa oss på Trä & Teknik i monter: A01:30. Läs mer här