E.ON

E.ON Norrköping tillverkar både fjärrvärme och fjärrkyla. I verksamheten används många olika slags kedjor i miljöer som ofta är mycket aggressiva, till exempel för att frakta bort bottenaska från pannan.

”Vi har arbetat mycket länge med FB Kedjor, sen slutet av 90-talet. Det är förstås ett bevis i sig på att vi är nöjda med samarbetet. Vi köper både materiel och tjänster, som transportörkedjor med skrapor, montering och demontering av kedjor och slitlister.

Jag själv har arbetat på E.ON och haft att göra med FB Kedjor sen 2015. Jag tycker det fungerar alldeles ypperligt. FB Kedjor har varit med i branschen under många år och har en bred kunskap som kompletterar vår. De hjälper oss med förebyggande underhållsplaner och strategier. FB Kedjor kompletterar oss i utförandet av arbete på ett kvalitativt sätt. Det är också lätt att nå dem och det går snabbt att få svar på sina frågor.”

Marcus Thorstensson, Underhållsingenjör, E.ON Norrköping

Fotnot: På bilderna ser vi Underhållsingenjör, Kenneth Andersson, E.ON Norrköping

Produkter och tjänster som används