SSAB

SSAB Oxelösund producerar cirka 790 000 ton grovplåt per år. Det är det enda stålverket i Sverige med en hel produktionslinje. Från intaget av råvaror till den färdigvalsade plåten passerar materialet många olika slags rullkedjebäddar.

”På SSAB i Oxelösund använder vi många olika typer av kedjor och rullkedjebäddar för olika applikationer. Vi har ett speciellt samarbete med FB Kedjor, som förutom att vara leverantör också vidareutvecklar sina produkter med hjälp av vårt stål. Tillsammans med FB Kedjor diskuterar vi fram bra lösningar och rätt material. Jag tycker vi har ett bra samarbete.”

Henning Nielsen, Områdesansvarig tekniker, SSAB EMEA Oxelösund

Produkter och tjänster som används