FB Kedjor AB – Dataskyddspolicy

FB Kedjor AB värnar om Er personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur FB Kedjor AB samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på order@fbkedjor.se .

När Ni kontaktar oss, t.ex. för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar Ni vår Dataskyddspolicy och vår behandling av Era personuppgifter. Ni godkänner också att FB Kedjor AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till Er.

För att kunna erbjuda Er våra tjänster och produkter, behöver vi behandla Era personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till Er integritet.

 

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

 

Information som Ni ger till oss

Ni kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om Er själv och Ert företag på ett antal olika sätt, såsom när Ni gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när Ni beställer något från vår hemsida, anmäler att Ni vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper, leasar eller erhåller finansiering, eller när Ni kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
 • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.

 

Information vi samlar in om Er

När Ni kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
 • Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster Ni har köpt/visat intresse för att köpa.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 • Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information – Er geografiska placering.

Informationen Ni ger oss, informationen som vi samlar in om Er, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

 

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster.

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. FB Kedjor AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen – ”varför är behandlingen nödvändig”
För att bekräfta Er identitet och verifiera Era person- och kontaktuppgifter.

 

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot Er

 

För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.

 

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot Er

 

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för Er och din enhet.

 

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot Er

 

För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.

 

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen

 

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärderningtvätt och bokföringslagar.

 

Följa våra kontraktuella åtaganden gentemot Er

 

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

 

Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om Ni har godkänt att vi gör det.

 

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna

FB Kedjor AB kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

FB Kedjor AB behandlar data inom EU/EES. FB Kedjor AB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

 

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

 

Era rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till Er data. Ni har rätt att begära en kopia av de uppgifter FB Kedjor AB har om Er och verifiera den information vi har om Er.
 • Rätt till rättelse. Ni har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om Er själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Ni har rätt att begära radering av Era personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 

Cookies och liknande tekniker

FB Kedjor AB använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse.

 

Kontakta oss

FB Kedjor AB har organisationsnummer 556030-8321 och har sitt säte på Sättargatan 4, 632 29, Eskilstuna. Kontakta oss på order@fbkedjor.se om Ni har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.
——
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 18 december 2017.

 

FB Kedjor AB användning av cookies

Cookies & liknande tekniker

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra Er upplevelse på vår webbplats.

 

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår webserver och sparas på Er enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när Ni stänger Er webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på Er dator tills Ni tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen Ni besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post.

 

Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i Er webbläsare eller i Er enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

 

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder Er. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster mer smidiga för Er.

 

Hur kan du kontrollera användandet av cookies?

Er webbläsare eller enhet tillåter Er oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för Er webbläsare eller enhet för att lära Er mer om hur Ni justerar inställningarna för cookies. Ni kan tillexempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när Ni stänger ner Er webbläsare.

Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om Ni blockerar eller raderar cookies.

 

 

Kontakta oss

Har Ni frågor kring dataskydd eller cookies är du välkommen att kontakta oss på order@fbkedjor.se .

——
Denna cookiepolicy uppdaterades senast 18 december 2017.