Vi på FB Kedjor utgår från förutsättningarna för din unika transportör och hittar den optimala lösningen för minimalt underhåll och bäst lönsamhet, på ett hållbart sätt. Tack vare egen tillverkning och utveckling av våra produkter kan vi erbjuda ett skräddarsytt koncept som förbättrar Er applikation.

Läs mer om våra koncept nedan: 

FB TOUGH

FB TOUGH-lösningarna är lämpliga för många olika applikationer. Karaktäristiskt för dessa applikationer är den extremt tuffa miljö med stora slag, hög belastning och extremt slitage som kedjor, kedjehjul och slitskenor utsätts för.

Några exempel är timmerhanteringstransportörer, berg- och mineraltransportörer eller transportörer för skrot, såsom elektriska apparater med innehåll av kvarts och andra hårda mineraler.

Är du intresserad av utveckling mot ökad maskintillgänglighet, långa livscykler och en hållbar omvärld?
Låt oss då samarbeta!

FB HEAT

FB HEAT-lösningarna är lämpliga för många olika applikationer. Kännetecknande för dessa applikationer är de höga temperaturer som kedjor, kedjehjul och slitskenor utsätts för.

Några exempel är högtempererade asktransportörer eller industriugnar.

Är du intresserad av utveckling mot ökad maskintillgänglighet, långa livscykler och en hållbar omvärld?
Låt oss då samarbeta!

FB HYDRO

FB HYDRO-lösningarna är lämpliga för många olika applikationer. Karakteristiskt för dessa applikationer är miljöer med varierande pH-värden eller fukt som leder till korrosionsutmaningar för kedjor, kedjehjul och slitskenor.

Några exempel är bark-, flis- eller spåntransportörer för sågverk, fast bränsle- eller avfallstransportörer för värme- och kraftverk.

Är du intresserad av utveckling mot ökad maskintillgänglighet, långa livscykler och en hållbar omvärld?
Låt oss då samarbeta!

FB ECO

FB ECO-lösningarna är vårt sätt att hjälpa dig att driva ditt hållbarhetsarbete framåt med stor påverkan.

Vi utgår från varje specifik applikation och genom forskning och utveckling, kunskap och partnerskap med bland annat SSAB, kan vi ECO-uppgradera din utrustning.

Minskad vikt, ökad kapacitet och lägre totalkostnad tack vare FB ECO.

Vill du veta mer? Kolla in vårt projekt på Söderenergi.

Kontakta oss för att lära dig mer om din Eco upgrade.