Upptäck framgångs-
kedjan du också.

Ta din verksamhet uppåt och framåt med FB Kedjor som samarbetspartner. Oavsett om du transporterar järnmalm i en gruva, eller sköra chokladpraliner i en konfektyrfabrik, kan vi förädla och förbättra allt som rör transportörsystemen. För vi förstår och tar oss an alla slags utmaningar. Kontakta oss och berätta vad du vill göra ännu bättre. Tillsammans stärker vi ditt företags ekonomi och miljöarbete.

Det här är FB Kedjor

FB Kedjor utvecklar, tillverkar och säljer högkvalitetskedjor och kringutrustning till industri och offentlig sektor. Produkterna gör driften säkrare och är samtidigt resurs- och kostnadseffektiva. Med över 100 år i branschen finns en enorm erfarenhet och kunskap i företaget. Den används vid utveckling av nya produkter och banbrytande tekniska lösningar. För på FB Kedjor gillar vi att vara i framkant. Vi drivs av att lösa våra kunders utmaningar och tillför alltid ett tekniskt och ekonomiskt mervärde. Se oss som din självklara partner och rådgivare när det kommer till mekanisk transportörutrustning.

Hållbarhet är grunden

Hållbarhet är ett viktigt ledord, inte bara för FB Kedjor utan för hela samhället. För att ett företag ska kunna vara livskraftigt och utvecklas behöver hållbarhet finnas med i allt som rör verksamheten. Det handlar om att ta vara på människors kunskaper och insikter, och att se till att arbetet sker tryggt och säkert utan risk för personskador eller mentala påfrestningar. Det handlar också om att inte slösa dyrbar energi och resurser på föråldrade transportörsystem eller onödiga omvägar. På FB Kedjor är människor, miljö och hållbarhet alltid (med som) utgångspunkter när vi tar fram nya lösningar och produkter.

Vi tar täten för att hjälpa våra kunder att minska sin CO2-påverkan och uppfylla sina CO2-mål

Vi har ett ansvar att minska FB Kedjors och våra kunders CO2-utsläpp. Därför söker vi kontinuerligt efter nya sätt att minska CO2-påverkan genom förbättrade lösningar inom produktdesign, transport och inköp.

FB Kedjor har analyserat koldioxidavtrycket från transportörkedjor med utgångspunkt från råvara till våra kunders anläggningar. CO2-fotavtrycksdata från transportörkedjorna möjliggör förbättrad kvalitetsrapportering för våra kunders Scope 3-utsläpp.

2,3 ton Co2e/ton produkt

Med FB Kedjors transportörkedjor minskar du din CO2-påverkan genom:

  • Järnmalm från Sverige
  • Grön el från Sverige och Finland i produktionen
  • Kort och optimerad logistik
  • Smart produktdesign

Jämfört med det globala genomsnittet ger FB Kedjors transportörkedjor 10 % minskat CO2-fotavtryck.*

Vill du veta mer om hur FB Kedjor hjälper dig att minska dina Scope 2 CO2-utsläpp och vattenförbrukning på ett ekonomiskt lönsamt sätt? Klicka här för att läsa mer om ECOSAVING.

Hör gärna av dig om du vill se vår fullständiga beräkning av CO2-fotavtryck, för oss är det viktigt med transparens i vår data.

* SSABs benchmark 2020

Vår verksamhet

FB Kedjor jobbar bara med högkvalitativa produkter. Anledningen är enkel. Kedjor och kringutrustning som har en garanterat lång livslängd – och är säkra att hantera – leder till bättre ekonomi för dig som kund. Det handlar alltså om långsiktighet. För bästa möjliga resultat erbjuder även FB Kedjor installationer och uppföljningar på produkterna. Förutom egentillverkad utrustning har sortimentet kompletterats med produkter från andra tillverkare. Precis som FB Kedjor tillhör dessa tillverkare det absoluta toppskiktet i branschen.

 

Uppförandekod

FB Kedjor strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög affärsetik. Vi erbjuder därför en visselblåsartjänst som kan användas av envar för att uppmärksamma om något inte hanteras i linje med våra värderingar och uppförandekod. För att garantera anonymitet för den som blåser i visslan använder vi en extern partner, Whistle B.

Klicka här för att läsa mer om vår uppförandekod och klicka här för att komma till vår externa visselblåsarfunktion.

Stor lagerhållning för snabba leveranser

För att kunna säkerställa driften hos våra kunder har FB Kedjor ett stort reservdelslager.

Det är alltid välfyllt och optimerat, för efter många års erfarenhet av kedjeförsäljning vet vi vad som behövs och när. Från det att en order kommer in skickar lagret ut leveransen inom 24 timmar.

En del av Addtech-koncernen

År 2001 integrerades FB Kedjor och dess systerbolag med teknikhandelskoncernen Addtech. Det gjorde att vi fick tillgång till ännu mer högteknologisk kompetens, bland annat inom industrikomponenter och system. Med Addtech i ryggen kan vi erbjuda fler kundunika lösningar. För dig som kund innebär det ännu bättre produkter och optimerade produktionsprocesser.

FB i världen

FB Group har 170 medarbetare och arbetar globalt med lokal närvaro i 8 europeiska länder. Sedan starten för mer än 100 år sedan så har vi utvecklat, producerat och sålt högkvalitativa kedjor och maskiner till industrin med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet.

Austria – www.fb-ketten.at
+43 5372 614 66
Finland – www.fbketju.com
+358 207 199 460
France – www.fb-chaines.fr
+33 789 62 24 15
Germany – www.fb-ketten.de
+49 2973 979 140
Norway – www.fbkedjor.no
+47 23 65 33 90
Switzerland – www.fb-ketten.ch
+41 79 620 50 97
United Kingdom – www.fbchain.com
+44 1462 670 844

En anrik historia

FB Kedjor är ett stolt företag med lång historia och djupa rötter. Själva Eskilstuna och dess företagskultur spelar en viktig roll eftersom det var här Fristaden anlades 1771. Arbetare inom järn-, stål-, och metallindustrin fick slå sig ned med förmånliga villkor och skattelättnader, vilket samlade den svenska expertisen. På 1870-talet startade Adolf Fredrik Hedengran en fabrik för tillverkning av järn- och stålmanufaktur och därmed var grunden lagd till dagens FB Kedjor. Genom åren har entreprenörskap och innovation drivit bolaget framåt och 1908 bildades det företag som alltjämt finns kvar idag. 1912 tillverkades den första kedjan och tack vare skickliga medarbetare med stort engagemang och framtidstro är vi fortfarande marknadsledande inom branschen.