Hållbara lösningar

När du behöver en samarbetspartner med lång erfarenhet och djup förståelse för vad som behövs.

Behöver du kedjor som driver eller transporterar något ska du prata med oss. Då får du en samarbetspartner med lång erfarenhet och djup förståelse för vad som behövs till olika branscher. Med stort know-how och smarta lösningar i moderna material ser FB Kedjor till att minska totalkostnaden per producerad enhet för din verksamhet. Och högkvalitativ utrustning som håller länge är förstås mer hållbart, både för miljö och plånbok.

Wood

FB Kedjor utvecklar kostnadseffektiva och kundanpassade lösningar för det mesta inom skogsindustrin, till exempel timmersortering, sågning, sortering och produktion av papper, kartong och massa. Kedjorna och kringutrustningen är anpassade för att tåla stenhårda driftsmiljöer med stora stötbelastningar, dragkrafter, slitage och låga PH-värden. De långsiktiga lösningarna leder till en ökad produktionstakt och minskad risk för oförutsedda driftsstörningar. Det ger en planerad vardag med underhållscykler på utrustning som i god tid kan budgeteras för.

 • Rullkedjor

  Både bussning och rulle tas fram ur solida stycken stål utan upphettning. Komponenterna sväller inte och ytan förblir oförändrad. Genom att kalldra stålet lämnas den molekylära strukturen orubbad och det ursprungliga utmattningsmotståndet bibehålls. Vid framställning av komponenterna används endast material av högsta kvalitet.


  Till produktsida
 • Transportörkedjor

  På FB Kedjor tillverkar vi transportörkedjor av olika slag för olika branscher som exempelvis mekanisk verkstadsindustri, skogs- och cellulosaindustri, kemisk industri och livsmedelsindustri. Kedjorna är alltid härdade och uppfyller de högt ställda krav som våra kunder har.


  Till produktsida
 • Fleyerkedjor

  De fleyerkedjor som FB Kedjor erbjuder håller alltid en hög och jämn kvalitet. Med infästningssystemet Mark III® får du en paketlösning som är mycket skonsam mot både kedja och lyftutrustning.


  Till produktsida
 • Kundanpassade kedjor

  Tack vare att FB Kedjor har en egen produktion kan vi på ett kostnadseffektivt sätt ta fram specialkedjor helt enligt kundernas önskemål. Det sker med modern laserskärningsteknologi och utan dyra verktygskostnader.


  Till produktsida
 • Skrapkedjor
 • Lamellkedjor

  FB Kedjor kan erbjuda ett brett sortiment med specialkedjor av extremt hög kvalitet. Bland annat finns kedjor anpassade för pappers-, cellulosa-, gruv- och stålindustri.


  Till produktsida
 • Transportörkedjehjul

  Tack vare innovativa tillverkningsmetoder och nytänkande har FB Kedjors hjul en helt överlägsen kvalitet. Hjulen är helt maskinbearbetade och går givetvis att få hela eller tudelade samt lagrade med kullager eller bussning.


  Till produktsida
 • Rullkedjehjul

  Med över 20.000 färdigbearbetade standardhjul på lager är leveranstiderna från FB Kedjor korta. Kedjehjulen finns i alla möjliga utföranden som tudelade, ytbehandlade, anpassade för klämbussningar och med glidlager.


  Till produktsida
 • Slitskenor & Glidlister

  Vi har rostfria och syrafasta skenor i gjutstål och slitstål som Hardox, men också polyeten och polyuretan. Hårdheten anpassas givetvis till de kedjor som just du har.


  Till produktsida
 • Barkrivare

  Barkrivare som är rejält dimensionerade och lätta att serva. FB Kedjor erbjuder fyra olika modeller som förbättrar kvaliteten på barken.


  Till produktsida

Energy

I värmeverk och kraftvärmeverk måste bränsle matas i en jämn takt dygnet runt. Det ställer höga krav på de transportörer som förser pannan med bränsle och som fraktar bort askan. FB Kedjor har utvecklat kedjor, slitskenor och medbringare i moderna och miljöriktiga material för säker drift i denna miljö.

 • Rullkedjor

  Både bussning och rulle tas fram ur solida stycken stål utan upphettning. Komponenterna sväller inte och ytan förblir oförändrad. Genom att kalldra stålet lämnas den molekylära strukturen orubbad och det ursprungliga utmattningsmotståndet bibehålls. Vid framställning av komponenterna används endast material av högsta kvalitet.


  Till produktsida
 • Transportörkedjor

  På FB Kedjor tillverkar vi transportörkedjor av olika slag för olika branscher som exempelvis mekanisk verkstadsindustri, skogs- och cellulosaindustri, kemisk industri och livsmedelsindustri. Kedjorna är alltid härdade och uppfyller de högt ställda krav som våra kunder har.


  Till produktsida
 • Kundanpassade kedjor

  Tack vare att FB Kedjor har en egen produktion kan vi på ett kostnadseffektivt sätt ta fram specialkedjor helt enligt kundernas önskemål. Det sker med modern laserskärningsteknologi och utan dyra verktygskostnader.


  Till produktsida
 • Skrapkedjor
 • Lamellkedjor

  FB Kedjor kan erbjuda ett brett sortiment med specialkedjor av extremt hög kvalitet. Bland annat finns kedjor anpassade för pappers-, cellulosa-, gruv- och stålindustri.


  Till produktsida
 • Transportörkedjehjul

  Tack vare innovativa tillverkningsmetoder och nytänkande har FB Kedjors hjul en helt överlägsen kvalitet. Hjulen är helt maskinbearbetade och går givetvis att få hela eller tudelade samt lagrade med kullager eller bussning.


  Till produktsida
 • Rullkedjehjul

  Med över 20.000 färdigbearbetade standardhjul på lager är leveranstiderna från FB Kedjor korta. Kedjehjulen finns i alla möjliga utföranden som tudelade, ytbehandlade, anpassade för klämbussningar och med glidlager.


  Till produktsida
 • Slitskenor & Glidlister

  Vi har rostfria och syrafasta skenor i gjutstål och slitstål som Hardox, men också polyeten och polyuretan. Hårdheten anpassas givetvis till de kedjor som just du har.


  Till produktsida
 • Barkrivare

  Barkrivare som är rejält dimensionerade och lätta att serva. FB Kedjor erbjuder fyra olika modeller som förbättrar kvaliteten på barken.


  Till produktsida

Industry

Från tung industri till livsmedelsproduktion, nyckeln till framgång är alltid rätt beräknad utrustning tillverkad i rätt material för rätt ändamål. FB Kedjor hjälper bland annat till med slitageberäkningar, effektivisering och säkerställning av produktionen och att ställa samman koncept för att uppnå så långa underhållscykler som möjligt. Det hjälper kunderna att bli framgångsrika samtidigt som koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och frakter hålls till ett minimum.

 • Slitskenor & Glidlister

  Vi har rostfria och syrafasta skenor i gjutstål och slitstål som Hardox, men också polyeten och polyuretan. Hårdheten anpassas givetvis till de kedjor som just du har.


  Till produktsida
 • Barkrivare

  Barkrivare som är rejält dimensionerade och lätta att serva. FB Kedjor erbjuder fyra olika modeller som förbättrar kvaliteten på barken.


  Till produktsida
 • Rullkedjor

  Både bussning och rulle tas fram ur solida stycken stål utan upphettning. Komponenterna sväller inte och ytan förblir oförändrad. Genom att kalldra stålet lämnas den molekylära strukturen orubbad och det ursprungliga utmattningsmotståndet bibehålls. Vid framställning av komponenterna används endast material av högsta kvalitet.


  Till produktsida
 • Rullkedjehjul

  Med över 20.000 färdigbearbetade standardhjul på lager är leveranstiderna från FB Kedjor korta. Kedjehjulen finns i alla möjliga utföranden som tudelade, ytbehandlade, anpassade för klämbussningar och med glidlager.


  Till produktsida
 • Transportörkedjor

  På FB Kedjor tillverkar vi transportörkedjor av olika slag för olika branscher som exempelvis mekanisk verkstadsindustri, skogs- och cellulosaindustri, kemisk industri och livsmedelsindustri. Kedjorna är alltid härdade och uppfyller de högt ställda krav som våra kunder har.


  Till produktsida
 • Transportörkedjehjul

  Tack vare innovativa tillverkningsmetoder och nytänkande har FB Kedjors hjul en helt överlägsen kvalitet. Hjulen är helt maskinbearbetade och går givetvis att få hela eller tudelade samt lagrade med kullager eller bussning.


  Till produktsida
 • Fleyerkedjor

  De fleyerkedjor som FB Kedjor erbjuder håller alltid en hög och jämn kvalitet. Med infästningssystemet Mark III® får du en paketlösning som är mycket skonsam mot både kedja och lyftutrustning.


  Till produktsida
 • Kundanpassade kedjor

  Tack vare att FB Kedjor har en egen produktion kan vi på ett kostnadseffektivt sätt ta fram specialkedjor helt enligt kundernas önskemål. Det sker med modern laserskärningsteknologi och utan dyra verktygskostnader.


  Till produktsida
 • Skrapkedjor
 • Lamellkedjor

  FB Kedjor kan erbjuda ett brett sortiment med specialkedjor av extremt hög kvalitet. Bland annat finns kedjor anpassade för pappers-, cellulosa-, gruv- och stålindustri.


  Till produktsida