Våra tjänster

Tjänsterna som FB Kedjor erbjuder är till för att öka värdet och säkerheten för dig som kund. Din vardag blir enklare samtidigt som totalekonomin blir bättre. Vägen dit går genom ett planerat underhåll och regelbundna besiktningar och statusbedömningar. Vi erbjuder också utbildningar för era medarbetare för att driften ska bli så säker och effektiv som möjligt.

Installation

När ni köper kedjor och utrustning från FB Kedjor erbjuder vi oss alltid att montera och installera dem. Det gäller oavsett storlek och komplexitet på projektet. Då blir det rätt från start och ni sparar tid. Våra montörer genomgår en rigorös utbildning och har en specifik FB- certifiering. Det garanterar säkerhet, kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet.

Service

Regelbunden service och planerat underhåll garanterar att maskiner och utrustning håller längre. Det minimerar också risken för plötsliga och kostsamma driftstopp.

Besiktningar

Med besiktningar och inspektioner får du koll på kedjornas status och skicket på kringutrustningen. Det ger ett bra underlag för serviceplanering och en tryggare arbetsmiljö. Vi kan genomföra besiktningar av hela maskinanläggningar och system, eller utvalda delar.

Konceptuering

Konceptuering är den term vi använder när vi tar fram kundunika konstruktioner. Vår långa och breda erfarenhet gör oss till den perfekta samarbetspartnern när det kommer till nya tekniska lösningar. Ofta tar vi fram dessa lösningar i samarbete med våra systerbolag inom Addtech koncernen. Som kund får du alltså tillgång till ett omfattande nätverk av olika kompetenser och spetskompetens.

Utbildningar

Utbildning av drift- och underhållspersonal förebygger både  driftstopp och arbetsplatsolyckor. Och när medarbetarna får bättre kunskap och förståelse för sitt ansvarsområde i produktionen ökar också engagemanget. Underhållet blir mer omfattande och leder till större effektivitet, bättre arbetsmiljö och förbättrad ekonomi.