ECOSAVING

Nedan kan du läsa mer om vårt koncept ECOSAVING, eller så laddar du ner din egen broschyr här.

Klimatutmaningen

Klimathotet blir bara mer och mer överhängande och dess konsekvenser allt mer påtagliga. Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna får katastrofala följder som smältande glaciärer, höjda havsnivåer och intensiva extremväder vilka i sin tur ökar risken för bland annat översvämningar och skogsbränder. Utöver detta så hotas livsmedelsproduktionen, viktiga arter, livsmiljöer och hela ekosystem. Även våra sötvattenekosystem är under ökat tryck, vilket lett till att bristen på vatten blivit större än någonsin och det vatten som finns blir allt smutsigare. Något som verkligen berör oss alla, människa som djur. Även företag är beroende av sötvatten för att överleva.  

Det är hög tid att vi tar vårt ansvar och tänker i nya banor. En omställning som inte alls behöver vara kostsam, utan tvärtom, det finns nämligen en stor ekonomisk vinst att göra i en sådan omställning.

Källa: WWF

ECOSAVING – en del av lösningen

På FB Kedjor känner vi att det är oerhört viktigt att vi tar vårt ansvar i den klimatutmaning som vi alla står inför. Därför har vi tagit fram en lösning som både klimatet och plånboken tjänar på – så att du som företagare enkelt kan ta beslutet att göra en bra insats för klimatet. 

Vår lösning har fått namnet ECOSAVING. Tjänsten syftar till dokumenterad ekologisk och ekonomisk besparing. Det handlar om CO2-besparingar, minskad vatten- och energiförbrukning samt en bättre totalekonomi. Med ECOSAVING kan vi hjälpa dig att bedriva hållbar utveckling i ditt företag.

Hur fungerar ECOSAVING?

När vi gör en ECOSAVING ställer vi om till:

  • Att använda stål av högre kvalitet och med bättre hållfasthet så att vi kan minimera mängden råmaterial som behövs. 
  • Att använda mer slitstarka och välanpassade material för att ge maskiner en längre livslängd.
  • En lägre vikt för att minska energiförbrukningen.
  • Att genom lägre vikt och bättre hållfasthet i material kunna öka applikationens kapacitet.
  • Alla punkter hänger ihop och bidrar samtliga till besparingar av olika slag som gynnar dig, ditt företag och vår planet.