Våre tjenester

Tjenestene som FB Kjeder tilbyr, er beregnet for å øke verdien og sikkerheten for deg som kunde. Hverdagen din blir enklere, samtidig som totaløkonomien blir bedre. Veien dit går gjennom et planlagt vedlikehold og regelmessige besiktigelser og statusvurderinger. Vi tilbyr også opplæring for medarbeiderne, slik at driften skal bli så effektiv og sikker som mulig.

Du kan lese mer om dette og tjenesten vi tilbyr i vår brosjyre Service og tjenester som du finner her!

Installasjon

Når dere kjøper kjeder og utstyr fra FB Kjeder, tilbyr vi oss alltid å montere og installere dem. Det gjelder uansett prosjektets størrelse og kompleksitet. Da blir det riktig fra starten av, og dere sparer tid. Våre montører får omfattende opplæring og har en egen FB-sertifisering. Det garanterer sikkerhet, kvalitet, effektivitet og kundetilfredshet.

Service

Regelmessig service og planlagt vedlikehold garanterer at maskiner og utstyr holder lengre. Det minimerer også risikoen for plutselige og kostbare driftsstopp.

Besiktigelser

Med besiktigelser og inspeksjoner får du oversikt over statusen for kjedene og tilstanden til det tilhørende utstyret. Det gir et godt grunnlag for planlegging av service og et tryggere arbeidsmiljø. Vi kan gjennomføre besiktigelser av hele maskinanlegg og systemer, eller utvalgte deler.

Konseptuering

Konseptuering er den termen vi bruker ved utvikling av kundeunike konstruksjoner. Vår lange og brede erfaring gjør oss til den perfekte samarbeidspartneren når det gjelder nye tekniske løsninger. Ofte utvikler vi disse løsningene i samarbeid med våre søsterselskaper innen Addtech konsernet. Som kunde får du altså tilgang til et omfattende nettverk av forskjellige typer kompetanse og spisskompetanse.

Opplæring

Opplæring av drifts- og vedlikeholds personale forebygger både driftsstopp og ulykker på arbeidsplassen. Og når medarbeiderne får bedre kunnskap og forståelse for ansvarsområdet sitt i produksjonen, øker også engasjementet. Vedlikeholdet blir mer omfattende og fører til større effektivitet, bedre arbeidsmiljø og forbedret økonomi.