Moelven Valåsen

”FB Kedjor sänker vår kostnad per producerad vara.” UH-Tekniker Jan-Erik Stålenmark på Moelven Valåsens sågverk i Karlskoga.

Ett exempel var återkommande produktionsstörningar och underhållstimmar för balkbyten, kedjebyten och reparationer på Pakettransportör såg som är nu ett minne blott för medarbetarna på Moelven Valåsen.

Pakettransportören på Moelven Valåsen drar varje dag stora virkespaket, ibland i dubbla lager, vilka truckar sedan hämtar. Den tidigare konstruktionen (kedja av typ E med bärande rulle samt förhöjd länkbricka) innebar att det ofta blev smutsavtryck på understa virkeslagret från smörjmedel samt föroreningar. Dessutom vandrade ofta kedjan i sidled och truckarna sköt paket åt sidan på transportören, vilket i sin tur nötte på bultändar samt sidor på balkar.

FB Kedjor fick chansen att utveckla ett nytt koncept som lösning på dessa utmaningar. Pakettransportören försågs med utvecklad kedja med lamelltak, detta för att undvika smutsavtryck på virket. Slitskenan med balkar anpassades även för att styra kedjan och få den att gå korrekt, utan slitage på bultändar eller balkens sidor. På returpart sitter nu även hasplåtar för att lyfta kedjan och samtidigt torka bort eventuell smuts från lamelltaken.

Tack vare samarbetet med FB Kedjor har vi i detta fall fått en underhållsfri drift sedan 2015 och dessutom får vi fullt betalt för våra produkter då de håller en högre kvalitet utan smuts och avtryck.”

Tack Moelven Valåsen för förtroendet!

 

Produkter och tjänster som används