15/02 2021

Moelven Valåsen

«FB kjeder reduserer kostnader per produserte produkt.» Vedlikeholdstekniker Jan Erik Stålenmark ved Moelven Valåsens sagbruk i Karlskoga.

Et eksempel var gjentatte produksjonsforstyrrelser og vedlikeholdstimer for utskifting av bjelker, utskifting av kjeder og reparasjoner på Pakketransportøren , som nå kun er et minne for de ansatte ved Moelven Valåsen.

Pakketransportøren på Moelven Valåsen trekker store tømmerpakker hver dag, noen ganger i dobbeltlag, som lastebiler deretter henter. Den forrige konstruksjonen (kjetting type E med bærende valse og hevet skive), gjorde at det ofte var smussinntrykk på bunnslaget fra smøremidler og forurensninger.I tillegg vandret kjedet ofte sidelengssom følge av at  lastebilene presset pakkene  til siden av transportøren, som igjen slet på bolteender og sider på bjelkene.

FB Kjeder fikk muligheten  til å utvikle et nytt konsept som en løsning på disse utfordringene. Pakketransportøren ble utstyrt med et spesial utviklet kjede med lamelltak, dette for å unngå skittavtrykk på treet. Slitasjeskinnen med bjelker ble også tilpasset for å lede kjedet og få det til å gå riktig, uten slitasje på boltender eller sidene av bjelken. På returdelen er det nå også hasplater for å løfte kjedet og samtidig tørke av smuss fra lameltakene.

“Takket være samarbeidet med FB kjeder  har vi i dette tilfellet hatt en vedlikeholdsfri drift siden 2015, og vi får også fullt betalt for produktene våre ettersom de holder en høyere kvalitet uten smuss og avtrykk.”

Takk Moelven Valåsen for tilliten!

Produkter og tjenester som brukes