03/12 2019

E.ON

E.ON Norrköping produserer både fjernvarme og fjernkjøling. I virksomheten benyttes mange forskjellige kjeder i miljøer som ofte er svært aggressive, for eksempel for å frakte bort bunnaske fra kjelen. «Vi har samarbeidet svært lenge med FB Kjeder, siden slutten av 90-tallet. Det er selvsagt et bevis i seg selv på at vi er fornøyde med samarbeidet. Vi kjøper både materiale og tjenester, som transportørkjeder med skraper, montering og demontering av kjeder og slitelister. Selv har jeg arbeidet i E.ON og hatt med FB Kjeder å gjøre siden 2015. Jeg synes det fungerer helt ypperlig. FB Kjeder har vært med i bransjen i mange år og har bred kunnskap som utfyller vår. De hjelper oss med forebyggende vedlikeholdsplaner og strategier. FB Kjeder utfyller oss i utførelsen av arbeid på en kvalitativ måte. Det er også lett å få tak i dem, og det går raskt å få svar på spørsmål.» Marcus Thorstensson, vedlikeholdsingeniør, E.ON Norrköping Fotnote: På bildene ser vi vedlikeholdsingeniør Kenneth Andersson, E.ON Norrköping