Spesialkjeder

Kundespesifikk utførelse i spesialmateriale og med tilpassede medbringere

FB Kedjor har egen produksjon og kan derfor utvikle spesialkjeder kostnadseffektivt og helt i henhold til kundenes ønsker. Det skjer ved hjelp av moderne laserskjæringsteknologi og uten høye verktøykostnader.

Gå til produkt brosjyre

Bruksområder

Forflytning

Alle typer spesialutførelser.

Gruve- og metallindustri

Transportørkjeder for tunge og skitne drev.

Kjøretøyindustri

Pålitelige kjeder tilpasset for kjøretøyindustrien.

Sagbruk

Tilpasset for kjeder som tåler støtbelastninger og slitasje.

Papirfabrikker

Kjeder for tøff håndtering av trevirke og ruller.

Sement

Transportørkjeder for tunge drev i støvete miljøer.

Varmeverk

Transportørkjeder for sikker mating av brensel og aske.

Gjenvinning

Kjeder utviklet for ekstreme forhold.

Næringsmiddelindustri

Spesialrullekjeder for transport av næringsmidler. Standardkjeder til for eksempel motordrev.