Rullekjeder

SBR – Solid bøssing og rull

Vi tilbyr et av verdens mest avanserte kjeder, SBR – Solid Bush Roller (solid bøssing og rull).

Både bøssing og rull utvikles av solide stykker stål uten oppvarming. Komponentene sveller ikke, og overflaten holder seg uendret. Ved kaldtrekking av stålet beholdes den molekylære strukturen uendret, og den opprinnelige utmattelsesmotstanden opprettholdes. Ved fremstilling av komponentene benyttes bare materiale av høyeste kvalitet. Selvsagt forstrekkes alle våre rullekjeder. Den betydelig jevnere kvaliteten tvers igjennom gir redusert varmeutvikling, med lengre levetid som resultat.

  • Mindre slitasje og høyere bruddkraft
  • 40 % lengre levetid
  • 30 % mindre forlengelse
Last ned produktark

Bruksområder

Næringsmiddelindustri

Spesialrullekjeder for transport av næringsmidler. Standardkjeder til for eksempel motordrev.

Stålverk

Spesialrullekjeder for transport av stålprodukter. Standardkjeder til for eksempel motordrev.

Gruve- og metallindustri

Spesialrullekjeder for tunge drev. Standardkjeder til for eksempel motordrev.

Sagbruk

Papirfabrikker

Utvinning