ECOSAVING

Nedenfor kan du lese mer om vårt konsept ECOSAVING, eller laste ned din egen brosjyre her.

Klimautfordringen

Klimatrusselen blir bare mer og mer overhengende og dens konsekvenser stadig mer håndgripelig. Global oppvarming og klimaendringer får katastrofale konsekvenser som smeltende isbreer, stigende havnivå og intenst ekstremvær, som igjen øker risikoen for bl.a. flom og skogbranner. I tillegg til dette truer endringene, matproduksjon, viktige arter, naturtyper og hele økosystemer. Til og med vår Ferskvannsøkosystem er under økt press, noe som har ført til større mangel på vann enn noen gang før og at vannet som er tilgjengelig har blitt stadig mer forurenset. Noe som virkelig berører oss alle, mennesker så vel som dyr. Selv bedrifter er avhengige av ferskvann for å overleve.

Det er på høy tid at vi tar vårt ansvar og tenker i nye baner. En endring som slett ikke trenger å være kostbar, men som tvert imot skaper en stor økonomisk gevinst.    

Kilde: WWF

ECOSAVING – en del av løsningen 

I FB Kjeder føler vi at det er ekstremt viktig at vi tar vårt ansvar i klimautfordringen som vi alle står overfor. Derfor har vi utviklet en løsning som gagner både klimaet og lommeboken – slik at du som kunde enkelt kan spare klimaet og samtidig spare penger. 

Vår løsning har fått navnet ECOSAVING. Tjenesten tar sikte på dokumenterte økologiske og økonomiske besparelser. Det handler om CO2-besparelser, redusert vann- og energiforbruk og en bedre totaløkonomi. Med ECOSAVING kan vi hjelpe deg å drive bærekraftig utvikling i din bedrift. 

Hvordan fungerer ECOSAVING? 

Når vi gjør en ECOSAVING bytter vi til:

  • Stål av høyere kvalitet og med bedre styrke slik at vi kan minimere mengden av råvarer som trengs.
  • Mer slitesterke og godt tilpassede materialer for å gi maskiner og utstyr lengre levetid.
  • En lavere vekt for å redusere energiforbruket.
  • Kunne øke applikasjonens kapasitet gjennom lavere vekt og bedre styrke i materialene anvendt i ECOSAVING konseptet.
  • Alle punkter henger sammen og alle bidrar til sparing av ulike slag som kommer deg til gode, din bedrift og ikke minst planeten vår.