03/12 2019

SSAB

SSAB Oxelösund produserer ca. 790 000 tonn grovplate per år. Det er det eneste stålverket i Sverige med en hel produksjonslinje. Fra inntaket av råvarer til den ferdigvalsede platen passerer materialet mange forskjellige rullekjedebunner. «I SSAB i Oxelösund bruker vi mange forskjellige typer kjeder og rullekjedebunner for ulike bruksområder. Vi har et spesielt samarbeid med FB Kjeder, som i tillegg til å være leverandør også videreutvikler produktene sine ved hjelp av vårt stål. Sammen med FB Kjeder diskuterer vi oss frem til gode løsninger og riktig materiale. Jeg synes vi har et godt samarbeid.» Henning Nielsen, områdeansvarlig tekniker, SSAB EMEA Oxelösund

Produkter og tjenester som brukes