03/12 2019

Holmen

Holmen Bravikens papirfabrikk produserer papir som først og fremst brukes til magasiner, bøker og i reklamesammenheng. Papirfabrikken har en produksjonskapasitet på rundt 600 000 tonn.  «De fleste produkter vi kjøper av FB Kjeder er transportørkjeder og tilhørende utstyr. Dette kan skje i form av større prosjekter der kjeder og arbeid kjøpes samtidig, mens det i andre tilfeller handler om enkeltstående reservedeler og kjeder. Vi har ved flere anledninger fått hjelp av FB Kedjor når vi har hatt problemer med kjededrev. De gir forslag til forbedringer, nye materialer og alternative kjøremåter.  Etter min mening ligger styrken til FB Kjeder i den spisskompetansen og kunnskapen de har innen segmentet. Jeg liker at de som leverandør gir oss forslag og kommer med nye ideer. Vi trenger leverandører som er spesialister på sitt område, og som vi kan utvikle utstyret vårt sammen med. Medarbeiderne i FB Kjeder opplever jeg som svært serviceinnstilte og opptatte av at vi som kunde skal bli fornøyde på lang sikt.» Tommy Jonsjö, vedlikeholdsingeniør, Holmen Paper AB