Transportörkedjor

Överlägsen kvalitet

Egen tillverkning

Alltid härdade komponenter

transpo

Vid modern materialhantering ställs höga krav på de maskinelement som ingår i transportanordningar. FB tillverkar transportörkedjor för de flesta industrier bl a mekanisk verkstadsindustri, skogs- och cellulosaindustri, kemisk industri, livsmedelsindustri m.m.
Våra kedjor uppfyller högt ställda krav på brotthållfasthet, slagtålighet, presspassning och svetsbarhet. Kedjorna tillverkas med hög precision enligt svensk och internationell standard och kan anpassas efter dina önskemål.

STANDARDISERING – ISO
Våra kedjor tillverkas enligt den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Detta garanterar full utbytbarhet eller kombination av transportörkedjor från olika tillverkare. Enligt ISO/R 1977 finns idag den svenska standarden SMS 2083, den tyska DIN 8167, den franska NF E26-106 och den finska SFS 2380.

TILLVERKNINGSSÄTT
En bra transportörkedja ska vara konstruerad så att den tål både hårt slitage och stora stötbelastningar. Dessa egenskaper uppnås då både bultar och hylsor ythärdas och fästs så stadigt som möjligt vid länkbrickorna. Tack vare vår moderna och delvis automatiserade produktionsteknologi, kan vi leverera en slitstark kedja av jämn kvalitet.
För infästning av bultar och hylsor används två metoder:

  • Rullnitning
  • Automatsvetsning

Rullnitning är en kallnitningsmetod där man med stor kraft manglar kedjans bultar mot sidoplåtarna. Denna metod ger en ytterst stark fog som tål stora sidokrafter. Vid svetsningen används CNC-styrda svetsautomater vilket garanterar svetsar med ytterst jämn kvalitet.

tran2

KVALITETSÖVERVAKNING
Vi satsar mycket på att hålla en hög kvalitet och driftsäkerhet på våra produkter.
Förutom våra egna mätningar och testar, förlitar vi oss även på tester utförda av Statens Tekniska Forskningsanstalt (VTT) och andra laboratorier inom branschen. Kontrollen av kedjorna sker helt enligt standard SFS 2380.

PRODUKTUTVECKLING
Produktutvecklingen har haft en central plats i företagets verksamhet ända från början. Utvecklingen har skett i samarbete med användare, leverantörer av råmaterial samt olika forskningsanstalter. Genom att undersöka olika råmaterial och prova på olika alternativ, strävar vi ständigt efter driftsäkrare produkter. Tack vare tillverkningsmetoder och automatiseringsgrad har fabriken utvecklats till en av de modernaste i Europa inom vår bransch. En målmedveten investeringsverksamhet garanterar att den uppnådda nivån upprätthålls och vidareutvecklas.

PROFILKEDJA

Profilkedjan – Nordens starkaste kedja
Kedjan kallas även FB 500 Green Chain – den gröna kedjan.
Begreppet är nytt bland transportörkedjor. Trots att den har mycket högre brotthållfastighet än i sina konkurrenter i klassen, är den miljövänligare tack vare mindre mängd material. Den låga kedjevikten kräver en lägre energiförbrukning som i sin tur besparar naturens resurser – en kostnadseffektiv kedjelösning som ger tydliga ekonomiska fördelar och säkra drifter.
Profilkedjan har utvecklats i samarbete med transportörskonstruktörer, drift- och underhållspersonal från vedhanteringen inom träförädlingsindustrin. Profilkedjan är speciellt framtagen för timmertransportörer med krav på särskilt stark infästning av bultar och hylsor i sidobrickorna och mellan bult och hylsa på kedjan, samt hög brotthållfasthet. Profilkedjans bultar och hylsor är därför svetsade i sidobrickorna, vilket har visat sig vara den bästa infästningsmetoden. Kedjan är tillverkad i
svetsbart material, vilket innebär att medbringare och fästvinklar kan svetsas på sidobrickorna utan förvärmning.

tran4

tran3

 

BREDARE PROFILKEDJA
I normalutförande är profilkedjan redan bred, men i olika applikationer behövs en ännu bredare kedja. Vi kan leverera anpassat enligt dina önskemål.

MEDBRINGARE OCH FÄSTVINKLAR
Tack vare stålkonstruktionen kan kedjan enkelt svetsas för applicering av medbringare och fästvinklar. Användaren kan också själv utföra detta med svetselektrod OK 48.00 eller, vid MIG-svetsning, tråd Autrod 12.51 (ESAB).

tran6

SLITSTYRKA
Kedjans alla delar – sidobrickor, bultar och hylsor – har mycket god slitstyrka. Detta beror på:

  • Sidobrickornas kanter är breda tack vare profilformen
  • Sidobrickornas hårdhet (HB200-220)
  • Stor lageryta mellan bult och hylsa
  • Bult och hylsa har stor ythårdhet och härddjup
  • Hylsorna är även härdade på insidan

TÅLIGHET MOT SLAG
Tack vare profilkedjans egenskaper och höga tålighet mot slag och stötar, passar den i miljöer där exempelvis timmer faller direkt på kedjorna eller där träbitar kommer i kläm mellan kedja och kedjehjul.

BROTTKRAFT
Kedjans brottkraft blir inte mindre även om sidobrickornas glidytor slits ner helt. Profilkedjan tål stora överbelastningar

VIKT
Profilkedjans specialstål har en låg vikt vilket tillåter höga hastigheter, t ex i elevatorer. Den lätta kedjan bidrar också till mindre effektåtgång på drivverket.

tran7

 

pdficon Produktblad – Transportörkedjor