FB Eco Upgrade

FB EcoUpgrade for bedre miljø og økonomi

Når FB Kedjor oppgraderer anlegget ditt, er fokus alltid på bærekraftige løsninger, såkalte FB EcoUpgrades. Det er en måte å hjelpe frem miljøarbeidet i selskapet ditt på, i tillegg til at det gir økonomisk gevinst. La oss forklare hvordan:

Mindre råmateriale
Ved å bruke stål som er av høyere kvalitet og er mer holdbart, kreves ikke like mye råmateriale. Det reduserer både utslippene av karbondioksid og forbruket av vann under produksjonen. I tillegg fører det til færre og lettere transporter.

Lengre levetid
Slitesterke materialer som vi utvikler for spesifikke driftsmiljøer, gir lengre levetid enn konvensjonelle materialer. Mindre service og færre reparasjoner gjør det også mulig å holde produksjonen i gang i lengre perioder.

Lavere vekt
Med lavere vekt er det ikke behov for like mye energi til å drive transportørene. Det gir store besparelser med tanke på karbondioksidutslipp og energikostnader.

Større kapasitet
Et materiale med lavere vekt og større holdbarhet bidrar til større kapasitet for transportøren. En større mengde last kan transporteres, og produksjonen blir dermed mer effektiv.

Ønsker du å vite mer om FB EcoUpgrades og hvordan du kan dra nytte av det?

Kontakt oss!