FB Eco Upgrade

FB EcoUpgrade för bättre miljö och ekonomi

När FB Kedjor gör en uppgradering av din anläggning så är fokus alltid på hållbara lösningar, så kallade FB EcoUpgrades. Det är ett sätt att driva ditt företags miljöarbete framåt och ger även ekonomiska vinster. Låt oss förklara hur:

 

Mindre råmaterial
Genom att använda stål som är av högre kvalitet och som har bättre hållfasthet, så behövs inte lika mycket råmaterial. Det minskar både utsläppen av koldioxid och förbrukningen av vatten under produktionen. Dessutom leder det till färre och lättare transporter.

Längre livslängd
Slitstarka material som vi utvecklar för specifika driftsmiljöer ger längre livslängd än konventionella material. Mindre service och färre reparationer gör också att produktionen kan vara igång under längre perioder.

Lägre vikt
Tack vare lägre vikt så behövs inte lika mycket energi för att driva transportörerna. Det resulterar i stora besparingar när det kommer till koldioxidutsläpp och energikostnader.

Större kapacitet
Med lägre vikt och bättre hållfasthet i material ökar kapaciteten på transportören. En större mängd last kan transporteras och därmed blir produktionen mer effektiv.

Vill du veta mer om FB EcoUpgrades och hur du kan ha nytta av det?

Kontakta oss!