Personal

LEDNING

John Karlsson
Verkställande Direktör
016 15 33 17
070 310 17 58
john.karlsson@fbkedjor.se

Linda Holmström
Ekonomichef
016 15 33 10
070 338 33 75
linda.holmstrom@fbkedjor.se

Patrick Schönfeldt
Försäljningschef
070 576 12 00
patrick.schonfeldt@fbkedjor.se

Peter Törnfeldt
Produktchef
Process
070 694 72 42
peter.tornfeldt@fbkedjor.se

Lukas Edvardsson
Chef säljsupport
070 219 85 60
lukas.edvardsson@fbkedjor.se

FÖRSÄLJNING

Lars-Olof Byström
Försäljningsansvarig
Södra Norrland
072 589 02 20
larsolof.bystrom@fbkedjor.se

Andreas Stenberg
Försäljningsansvarig
Norra Norrland
070 637 30 28
andreas.stenberg@fbkedjor.se

Stanley Persson
Affärsutveckling
Stål- och värmeverk
070 262 50 99
stanley.persson@fbkedjor.se

Patrick Schönfeldt
Segmentsansvarig
Sågverk/Papper & Massa
070 576 12 00
patrick.schonfeldt@fbkedjor.se

Peter Törnfeldt
Segmentsansvarig
Process
070 694 72 42
peter.tornfeldt@fbkedjor.se

Carl Axén
Försäljning
Sågverk
070 515 78 05
carl.axen@fbkedjor.se

Håkan Spärlin
Affärsutveckling
Papper & massa
070 259 77 99
hakan.sparlin@fbkedjor.se

Peter Jynnesjö
Segmentsansvarig
Energi
072 502 54 72
peter.jynnesjo@fbkedjor.se

Stein-Erik Sundve
Segmentsansvarig Norge
Kontor (+47) 23 65 33 90
Direkt (+47) 47 45 90 04
steinerik.sundve@fbkjeder.no

Tor-Ove Kjexrud
Försäljning Norge
Kontor (+47) 23 65 33 90
Direkt (+47) 90 48 48 01
torove.kjexrud@fbkjeder.no

FÖRSÄLJNINGSTÖD

Marie Thunblad
Säljsupport – Process & Export
016 15 33 02
marie.thunblad@fbkedjor.se

Glenn Jaasund
Säljsupport - Papper & massa / Sågverk
016 15 33 14
glenn.jaasund@fbkedjor.se

Mona Ohlsson
Säljsupport – Energi & Norge
016 15 33 11
mona.ohlsson@fbkedjor.se

EKONOMI & ADMINISTRATION

Åsa Rundgren
Ekonomiassistent
016 15 33 09
asa.rundgren@fbkedjor.se

TEKNIK & KVALITET

Lukas Edvardsson
Tekniskt ansvarig
070 219 85 60
lukas.edvardsson@fbkedjor.se

PRODUKTION OCH LAGER

Christoffer Ristmägi
Teamledare Produktion & Lager
073 083 40 37
christoffer.ristmagi@fbkedjor.se

Fredrik Ahlström
Produktion & lager
070 515 78 06
fredrik.ahlstrom@fbkedjor.se

Tord Nyman
Produktion & lager
070 228 81 64
tord.nyman@fbkedjor.se

MONTAGE & INSPEKTION

Hans Berglund
Teamledare Montage och Inspektion
070 335 33 03
hans.berglund@fbkedjor.se

Thomas Wieweg
Montageledare
070 253 84 20
thomas.wieweg@fbkedjor.se

Anton Hellmark
Montageledare
070 303 12 42
anton.hellmark@fbkedjor.se