Spesialkjeder

Kundetilpasset design
Spesialmateriale
Vår erfaring sikrer høy kvalitet

Med moderne laserteknologi og egenproduksjon kan våre produsenter produsere kjeder helt etter kundens behov. Vi designer spesialkjeder for å gjøre produksjon og material håndtering mer kostnadseffektivt. Også små serier er mulig.