Historia

IDAG

FB Kedjor är ett stolt företag med lång historia och djupa rötter både företagskulturellt och geografiskt i Eskilstuna ”Fristaden” – en industristad som genom flera epoker levererat och fortsätter leverera nationellt och globalt ledande företag.

2014

FB Chaines SARL i Frankrike bildas och FB gruppen får ett sjätte syskon.

2001

Bergman och Beving köper upp aktierna i FB Industri och blir därmed huvudägare av FB gruppen. B&B delas upp i tre delar och FB gruppen placeras i nybildade Addtech.

1991

FB Ketten GmbH i Tyskland och FB Ketten GmbH i Österrike bildas, FB gruppen får ett fjärde och femte syskon.

1989

Stora förändringar görs i verksamheten. Conveyor-verksamheten säljs och företaget beslutar att inrikta sig på enbart kedjetillverkning, FB gruppen bildas. Även FB Industri bildas som moderbolag för gruppen.

1988

Det norska FB bolaget bildas under namnet Norsk efbe.

1987

All tillverkning av transportörkedjor flyttas över till det finska bolaget FB Ketjutekniikka OY i Finland (idag FB Ketjus Oy).

1986

Ett försäljningsbolag bildas i Storbritannien, FB Chain Ltd.

1981

Kedjedivisionen säljs till en privatperson, som i sin tur säljer företaget till ett holländskt investmentbolag.

1978

Man börjar försäljning av conveyor-system.

1970

Eskilstuna Fabriks AB slås ihop med Bulten Kanthal AB, i samband med hopslagningen bildas en kedjedivision.

1933

Bultfabriks AB från Hallstahammar köper upp företaget. Detta innebär att man i Eskilstunafabriken startar upp tillverkning av stålfönster under varunamnet Fenestra.

1908

Företaget köps av nybildade Eskilstuna Fabriks AB. Under detta namn börjar man 1912 att tillverka kedjor för första gången.

1896

Fabriken övertas av Eskilstuna Smidesprodukter AB, tillverkningen är inriktad på diverse bultartiklar.

1870-talet

Eskilstuna växer och blir en av Sveriges viktigaste industristäder. Här börjar vår historia. Adolf Fredrik Hedengran anlägger en fabrik i centrala Eskilstuna för tillverkning av järn- och stålmanufaktur, grunden till FB Kedjor är lagd.

1770-talet

1771 låter kung Adolf Fredrik anlägga den s.k. ”Fristaden”, där arbetare inom järn-, stål-, och metallindustrin får slå sig ned. De får förmånliga diskontlån, blir anvisade mark och får rådgivning.