Personal

LEDNING

Roger Holm
VD
016 15 33 04
070 565 36 35
roger.holm@fbkedjor.se

Linda Holmström
Ekonomichef
016 15 33 10
070 338 33 75
linda.holmstrom@fbkedjor.se

John Karlsson
Försäljningschef
016 15 33 17
070 310 17 58
john.karlsson@fbkedjor.se

FÖRSÄLJNING

Hans Berglund
Affärsutveckling
Service & Montage
070 335 33 03
hans.berglund@fbkedjor.se

Lars-Olof Byström
Försäljningsansvarig
Södra Norrland
072 589 02 20
larsolof.bystrom@fbkedjor.se

Andreas Stenberg
Försäljningsansvarig
Norra Norrland
070 637 30 28
andreas.stenberg@fbkedjor.se

Stanley Persson
Försäljningsansvarig
Stål- och värmeverk
070 262 50 99
stanley.persson@fbkedjor.se

Patrick Schönfeldt
Försäljningsansvarig
Sågverk/Papper & Massa
070 576 12 00
patrick.schonfeldt@fbkedjor.se

Peter Törnfeldt
Försäljningsansvarig
Industri/Inbyggare
070 694 72 42
peter.tornfeldt@fbkedjor.se

Carl Axén
Försäljningsansvarig
Sågverk
070 515 78 05
carl.axen@fbkedjor.se

Håkan Spärlin
Försäljningsansvarig
Papper & massa
070 259 77 99
hakan.sparlin@fbkedjor.se

Peter Jynnesjö
Försäljningsansvarig
Energi
072 502 54 72
peter.jynnesjo@fbkedjor.se

Marie Thunblad
Försäljning
016 15 33 02
marie.thunblad@fbkedjor.se

Carl Wilhelm Blomstrand
Försäljning
016 15 33 14
carlwilhelm.blomstrand@fbkedjor.se

Mona Ohlsson
Försäljning
016 15 33 11
mona.ohlsson@fbkedjor.se

INKÖP

Magnus Persson
Inköp
070 515 78 03
magnus.persson@fbkedjor.se

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Åsa Rundgren
Ekonomiassistent
016 15 33 09
asa.rundgren@fbkedjor.se

TEKNIK OCH KVALITET

Lukas Edvardsson
Tekniskt ansvarig
070 219 85 60
lukas.edvardsson@fbkedjor.se

LAGER OCH PRODUKTION

Fredrik Ahlström
Lager och produktion
070 515 78 06
fredrik.ahlstrom@fbkedjor.se

Tord Nyman
Lager och produktion
070 228 81 64
tord.nyman@fbkedjor.se

SERVICE

Christer Johansson
Montageledare
070 576 12 42
christer.johansson@fbkedjor.se

Thomas Wieweg
Montageledare
070 253 84 20
thomas.wieweg@fbkedjor.se